Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Malý Lipník.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 5.4.2024

Začiatok účinnosti 5.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Jedinák Kristián, rod. Jedinák

Dodávateľ Obec Malý Lipník

Dodávateľ - Sídlo Malý Lipník 64, 065 46 Malý Lipník

Dodávateľ - IČO 00330043

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Kúpna zmluva č. 1/2024

Dátum podpísania 22.3.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Lipník

Objednávateľ - Sídlo Malý Lipník 64, 065 46 Malý Lipník

Objednávateľ - IČO 00330043

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 00177474

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 13.3.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ ACTIVMAX Bartlomiej Tarnawski

Objednávateľ - Sídlo Barbackiego 40/18, 333 00 Nowy Sącz

Objednávateľ - IČO 120951930

Dodávateľ Obec Malý Lipník

Dodávateľ - Sídlo Malý Lipník 64, 065 46 Malý Lipník

Dodávateľ - IČO 00330043

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 11.3.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Lipník

Objednávateľ - Sídlo Malý Lipník 64, 065 46 Malý Lipník

Objednávateľ - IČO 00330043

Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 35979798

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 31.1.2024

Začiatok účinnosti 31.1.2024

Koniec účinnosti 31.1.2024

Suma s DPH 8 611,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Malý Lipník

Objednávateľ - Sídlo Malý Lipník 64, 065 46 Malý Lipník

Objednávateľ - IČO 00330043

Dodávateľ Kristián Jedinák, rod. Jedinák

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

DODATOK č. 1 ku kúpnej zmluve č. 1/2024 zo dňa 31.01.2024

Dátum podpísania 31.1.2024

Začiatok účinnosti 31.1.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Lipník

Objednávateľ - Sídlo Malý Lipník 64, 065 46 Malý Lipník

Objednávateľ - IČO 00330043

Dodávateľ Kristián Jedinák, rod. Jedinák

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností Jedinák

Dátum podpísania 24.1.2024

Začiatok účinnosti 24.1.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 8 611,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kristián Jedinák, rod. Jedinák

Dodávateľ Obec Malý Lipník

Dodávateľ - Sídlo Malý Lipník 64, 065 46 Malý Lipník

Dodávateľ - IČO 00330043

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností zo dňa 24.01.2024

Dátum podpísania 18.12.2023

Začiatok účinnosti 18.12.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Lipník

Objednávateľ - Sídlo Malý Lipník 64, 065 46 Malý Lipník

Objednávateľ - IČO 00330043

Dodávateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Dodávateľ - Sídlo Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava

Dodávateľ - IČO 42156424

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 31.12.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 30,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Lesné pozemkové spoločenstvo Komposesorát, pozemkové spoločenstvo

Objednávateľ - Sídlo Malý Lipník 64, 065 46 Malý Lipník

Objednávateľ - IČO 31997384

Dodávateľ Obec Malý Lipník

Dodávateľ - Sídlo Malý Lipník 64, 065 46 Malý Lipník

Dodávateľ - IČO 00330043

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dátum podpísania 11.12.2023

Začiatok účinnosti 11.12.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ JUDr. Peter Arendacký, nar. 12.01.1952, bytom Mlynarovičova 19, Bratislava

Dodávateľ Obec Malý Lipník

Dodávateľ - Sídlo Malý Lipník 64, 065 46 Malý Lipník

Dodávateľ - IČO 00330043

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 6.12.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Lipník

Objednávateľ - Sídlo Malý Lipník 64, 065 46 Malý Lipník

Objednávateľ - IČO 00330043

Dodávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151866

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 3.11.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2024

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Lipník

Objednávateľ - Sídlo Malý Lipník 64, 065 46 Malý Lipník

Objednávateľ - IČO 00330043

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy