Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Malý Lipník.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 12.01.2024 (piatok) o 19.00 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom:

x
 • Otvorenie
 • Kontrola uznesenia
 • VZN č. 4/2023, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 • Vyhodnotenie OVS na byt č. 5 v bytovom dome č.s. 35
 • Podmienky OVS na predaj pozemkov
 • Rôzne
 • Záver
 • Prílohy

  Popis

  Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 27.12.2023 (streda) o 19.00 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom:

  x
 • Otvorenie
 • Kontrola uznesenia
 • Rozpočet na rok 2024, 2025, 2026
 • Rozpočtové opatrenie č. 2
 • Rozpočtové opatrenie č.3
 • Rôzne
 • Záver
 • Prílohy

  Popis

  Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 15.12.2023 (piatok) o 19.00 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom:

  x
 • Otvorenie
 • Kontrola uznesenia
 • Odpredaj bytu č. 5 na druhom podlaží bytového domu č.s. 35 s príslušenstvom
 • VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
 • Rôzne
 • Záver
 • Prílohy

  Popis

  Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 28.11.2023 (utorok) o 19.00 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom:

  x
 • Otvorenie
 • Kontrola uznesenia
 • Návrh zásad hospodárenia s majetkom obce
 • Odpredaj parciel KN-C 868/21 o výmere 163 m2, druh pozemku TTP, KN-C 724/3 o výmere 114 m2, druh pozemku zastav. plocha, KN-C 850/2 o výmere 109 m2, druh pozemku TTP, KN-C 868/20 o výmere 62 m2, druh pozemku TTP, KN-C 868/18 o výmere 112 m2, druh pozemku TTP, KN-C 922/166 o výmere 337 m2, druh pozemku TTP, KN-C 102/3 o výmere 57 m2, druh pozemku zastav. plocha, KN-C 102/10 o výmere 554 m2, druh pozemku zastav. plocha, KN-C 102/11 o výmere 619 m2, druh pozemku zastav. plocha
 • Rozpočtové opatrenie č. 1 – škola
 • Rozpočtové opatrenie č. 2 – obec
 • Prenájom futbalového ihriska
 • Rôzne
 • Záver
 • Prílohy

  Popis

  Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 30.06.2023 (piatok) o 19.30 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom:

  x
 • Otvorenie
 • Kontrola uznesenia
 • Záverečný účet Obce za rok 2022
 • Rozpočtové opatrenie
 • Rôzne
 • Záver
 • Prílohy

  Popis

  Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 02.06.2023 (piatok) o 19.30 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom:

  x
 • Otvorenie
 • Kontrola uznesenia
 • Prejednanie protestu prokurátora
 • Žiadosť Jozefa Semančíka o prenájom bytu
 • Rôzne
 • Záver