Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Malý Lipník.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 30.06.2023 (piatok) o 19.30 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Záverečný účet Obce za rok 2022
 4. Rozpočtové opatrenie
 5. Rôzne
 6. Záver

Prílohy

Popis

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 02.06.2023 (piatok) o 19.30 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Prejednanie protestu prokurátora
 4. Žiadosť Jozefa Semančíka o prenájom bytu
 5. Rôzne
 6. Záver