Preskočiť na obsah

VZN 22020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi