Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ 02.06.2023

Zverejnené
30. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 30. mája 2023
Kategória

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 02.06.2023 (piatok) o 19.30 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Prejednanie protestu prokurátora
  4. Žiadosť Jozefa Semančíka o prenájom bytu
  5. Rôzne
  6. Záver

Prílohy

Žiadne prílohy.