Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ 28.11.2023

Zverejnené
24. novembra 2023
Kategória

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 28.11.2023 (utorok) o 19.00 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom:

x
 • Otvorenie
 • Kontrola uznesenia
 • Návrh zásad hospodárenia s majetkom obce
 • Odpredaj parciel KN-C 868/21 o výmere 163 m2, druh pozemku TTP, KN-C 724/3 o výmere 114 m2, druh pozemku zastav. plocha, KN-C 850/2 o výmere 109 m2, druh pozemku TTP, KN-C 868/20 o výmere 62 m2, druh pozemku TTP, KN-C 868/18 o výmere 112 m2, druh pozemku TTP, KN-C 922/166 o výmere 337 m2, druh pozemku TTP, KN-C 102/3 o výmere 57 m2, druh pozemku zastav. plocha, KN-C 102/10 o výmere 554 m2, druh pozemku zastav. plocha, KN-C 102/11 o výmere 619 m2, druh pozemku zastav. plocha
 • Rozpočtové opatrenie č. 1 – škola
 • Rozpočtové opatrenie č. 2 – obec
 • Prenájom futbalového ihriska
 • Rôzne
 • Záver
 • Prílohy

  Žiadne prílohy.