Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ 28.11.2023

Zverejnené
24. novembra 2023
Kategória

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 28.11.2023 (utorok) o 19.00 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Návrh zásad hospodárenia s majetkom obce
  4. Odpredaj parciel KN-C 868/21 o výmere 163 m2, druh pozemku TTP, KN-C 724/3 o výmere 114 m2, druh pozemku zastav. plocha, KN-C 850/2 o výmere 109 m2, druh pozemku TTP, KN-C 868/20 o výmere 62 m2, druh pozemku TTP, KN-C 868/18 o výmere 112 m2, druh pozemku TTP, KN-C 922/166 o výmere 337 m2, druh pozemku TTP, KN-C 102/3 o výmere 57 m2, druh pozemku zastav. plocha, KN-C 102/10 o výmere 554 m2, druh pozemku zastav. plocha, KN-C 102/11 o výmere 619 m2, druh pozemku zastav. plocha
  5. Rozpočtové opatrenie č. 1 – škola
  6. Rozpočtové opatrenie č. 2 – obec
  7. Prenájom futbalového ihriska
  8. Rôzne
  9. Záver

Prílohy

Žiadne prílohy.