Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ 17.05.2024

Zverejnené
14. mája 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
14. mája 2024 − 17. mája 2024
Kategória

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 17.05.2024 (piatok) o 19.15 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. a) Hospodárenie – finančné výkazy ZŠ s MŠ v Malom Lipníku

b) Rozpočtové opatrenie 1/2024 ZŠ s MŠ Malý Lipník

  1. a) Hospodárenie – finančné výkazy Obec Malý Lipník

b) Rozpočtové opatrenie 1/2024 Obec Malý Lipník

  1. Aktuálne výzvy z eurofondov
  2. Rôzne
  3. Záver

Prílohy

Žiadne prílohy.