Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ 15.12.2023

Zverejnené
11. decembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
11. decembra 2023 − 15. decembra 2023
Kategória

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 15.12.2023 (piatok) o 19.00 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom:

x
  • Otvorenie
  • Kontrola uznesenia
  • Odpredaj bytu č. 5 na druhom podlaží bytového domu č.s. 35 s príslušenstvom
  • VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
  • Rôzne
  • Záver
  • Prílohy

    Žiadne prílohy.