Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ 12.01.2024

Zverejnené
9. januára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
9. januára 2024 − 12. januára 2024
Kategória

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 12.01.2024 (piatok) o 19.00 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom:

x
  • Otvorenie
  • Kontrola uznesenia
  • VZN č. 4/2023, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
  • Vyhodnotenie OVS na byt č. 5 v bytovom dome č.s. 35
  • Podmienky OVS na predaj pozemkov
  • Rôzne
  • Záver
  • Prílohy

    Žiadne prílohy.