Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ 12.01.2024

Zverejnené
9. januára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
9. januára 2024 − 12. januára 2024
Kategória

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 12.01.2024 (piatok) o 19.00 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. VZN č. 4/2023, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
  4. Vyhodnotenie OVS na byt č. 5 v bytovom dome č.s. 35
  5. Podmienky OVS na predaj pozemkov
  6. Rôzne
  7. Záver

Prílohy

Žiadne prílohy.