Preskočiť na obsah

Návrh VZN 4/2023, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach