Preskočiť na obsah

Návrh VZN 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku