Návrh VZN 22021 ktorým sa určuje výška príspevku na úhradu nákladov v školách

Zverejnené
30. novembra 2021
Kategória

Prílohy