Návrh VZN 12022 výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách

Zverejnené
31. augusta 2022
Kategória

Prílohy